Fuglen

Udgiver: Haderslev Skydeselskab af 1857
Ansv.: Ole Gellert Andersen 74 53 14 56
Annoncer: Peter Vollstedt 40 11 05 00
Redaktion: Ole Gellert Andersen
Grafisk produktion: Haderslev Stiftsbogtrykkeri