Om Selskabet

Haderslev Skydeselskab af 1857 – Et agtværdigt selskab.

 

Selskabet omtales første gang i en annonce i dagbladet Dannevirke for torsdagen 16. juli 1857, at der ville blive afholdt skiveskydning ved Thomashus søndag 19 juli 1857.

Selskabet har haft flere skiftende tilholds steder, Thomashus , Bøghoved og Sverdrup Færgegård for så i 1999 at få fod under eget bord, da selskabet købte bygningen Gammelting 7A og efterfølgende byggede fem underjordiske skydebaner med elektronisk markering. 

En bestemmelse fra 1937 om, at antallet af medlemmer ikke måtte overstige 200, er stadig gældende, og har bevirket at der er venteliste på at blive optaget som skydebroder – enhver dansk mand over 25 år, der ønsker at indtræde i selskabet, kan foreslåes af en broder. Haderslev Skydeselskab af 1857 er et samlingssted som bygger på de tre hjørnesten Konge – fædreland og flag, dertil kommer at skydebrødrene gennem generationer har værnet om de gamle stolte traditioner, der er med til at give sammenkomsterne et større indhold ud over det at være sammen i festligt lag.

Haderslev Skydeselskab af 1857 har gennem 160 år været en del af byen Haderslev historie, men også gennem tiden haft et tæt forhold til Kongehuset. Således blev Hans Majestæt Kong Christian den 10 optaget som æresmedlem i 1925, Hans Højhed Prins Richard i 1976, og sønnen Hans Højhed Prins Gustav i 2005.

Selskabets store dag er 15. juni hvor der skydes om Fuglekonge værdigheden. Her mødes 160 – 170 skydebrødre i kjole og hvidt med høj hat med godt humør til morgenparade og efterfølgende et festlig optog gennem byen, et flot syn. Ud over Fugleskydningen afvikles der året rundt skiveskydninger, mesterskabsskydning, juleskydning og fælles pokalskydning med venskabsselskaberne, en festlig skyttefest med damer, lige som vore damer har deres egne skydninger.

 

 

Fuglekonge 2023/2024:

Jonas Schultz Thygesen 

 

Æresformand:

Finn Wohlert

 

Æresbrødre:

H.H.Prins Gustav

Jes From

Mogens Jørgensen

Carl Johan Gravesen

 

Overordentlige brødre:

Hans Jürgen Jürgensen, Flensborg

Laurids G. Mink

 

Styrelsen

Formand Jonas Schultz Thygesen 

Næstformand Kent Cording

Sekretær Morten Breum

Kasserer Lars R. Aa. Jørgensen

Sølvmester Tom Kronborg

Bygningsansvarlig Leif Pedersen 

Skydeudvalgsformand Poul Kristian Møller